• Jam-Camp!
  Zomerkamp

  Paarden, muziek en film schudden elkaar de hand tijdens onze Jam-Camp! zomerkampweken, en samen werken we aan een mooi eindproject terwijl we de hele dag tussen de paarden zitten, buitenrijden, springen, voltigeren en meer.


  Jam-Camp! 2018 belooft vele nieuwe avonturen !

 • Wie Wij Zijn

  Jam-Camp! is een initiatief vanuit Popschool Jam-it! te Rotterdam. Een kleine muziekschool in de compacte Jam-it! Studio op de Hondiusstraat, dat gedraaid wordt door jonge, energieke en enthousiaste docenten die ook in de professionele scene actief zijn.

   

  Jam-it! organiseert sinds 2014 elke zomer een muziekkamp. In 2016 besloot oprichtster; Christiana Bohorquez, haar twee passies: muziek en film met haar werk in de paarden business te combineren. Zo ontstond het nieuwe concept van Jam-Camp!. Een kamp waarin ruiters, acteurs en muzikanten hun ei kwijt kunnen en samen werken aan 1 einddoel: Een film!

  Onze Kampen en Activiteiten Agenda

  3 mei - 4 mei 2018: Jam-Camp! Junior

  Waar: Scouting BvH in Schiedam

  Leeftijdscategorie: 5-9 jaar

  Meer info

   

  30 juli - 4 augustus 2018: Jam-Camp! Zomerkamp
  Waar: Manege Arnhem in Kootwijk

  Leeftijdscategorieen: 10 - 12 jaar | 12 - 16 jaar
  Rijervaring vereist voor crossritten

  Meer info

   

  6 - 11 augustus 2018: Jam-Camp! Zomerkamp
  Waar: Manege Arnhem in Kootwijk

  Leeftijdscategorieen: 10 - 12 jaar | 12 - 16 jaar
  Rijervaring vereist voor crossritten

  Meer info

   

  13 - 18 augustus 2018: Jam-Camp! Zomerkamp
  Waar: Ponyfarm de Ombos in Ommel

  Leeftijdscategorie: 7-12 jaar

  Alle niveaus zijn welkom
  Meer info

   

  24-26 oktober 2018: Jam-Camp! Junior

  Waar: Scouting BvH in Schiedam

  Leeftijdscategorie: 5-9 jaar

  Meer info

   

 • Een Programma voor iedereen!

  Leeftijdscategorieen kunnen per kamplocatie afwijken i.v.m. beschikb

  Jam-Camp! // Kids

  7 t/m 12 jaar

  Een week lang lachen, spelen, zingen, knutselen, sport en spel en leuke leerzame workshops, en tussendoor maken we een leuke videoclip of film. Je krijgt van ons voor de hele week een verzorgpony waar je lekker mee mag tutten, wandelen en natuurlijk heel veel rijden. We gaan het onwijs gezellig hebben met elkaar!

  Jam-Camp! // Teens

  12 t/m 15 jaar

  Afhankelijk van wat we in huis hebben maken we samen een concept voor ons eindproject - Wordt het een film? Een Videoclip? Of iets heel anders?
  Naartuurlijk gaan we lol trappen met en zonder de paarden en pony's. Denk aan leuke, leerzame workshops, een spannende speurtocht, buitenritten, voltige en meer...

  Jam-Camp! // Jongeren

  15 t/m 17 jaar

  Ben jij tussen de 15 en 17 jaar en vind je ponykamp wel leuk, maar wil je eigenlijk ook gewoon jouw vrijheid?
  Van ons krijg je een week lang jouw eigen pony die je ook echt als eigen mag behandelen. Instructie is er voor veiligheid en coaching. Elke dag is er een nieuwe workshop en samen werken we aan een mooi eindproject.

  Extra Informatie

  m.b.t. de leeftijdscategorieen

  Afhankelijk van hoe de inschrijvingen lopen kunnen er meerdere leeftijdscategorieen in 1 kampweek worden gepland. De groepen worden naar leeftijdscategorie verdeeld.

 • Jam-Camp! Junior

  Te jong voor het zomerkamp of liever een kamp dichter bij huis? In de schoolvakanties organiseren wij Jam-Camp! Junior in Rotterdam voor iedereen tussen de 5 en 9 jaar!

 • Volg Ons!

  Want wij zijn overal te vinden op Social Media!

  Facebook

  Youtube

 • Neem contact op met ons!

  En wij beantwoorden jouw vraag binnen 24 uur

  Jam-it! Studios
  Hondiusstraat 99
  3021 NJ Rotterdam
  Maandag t/m Vrijdag tussen 9:00 en 20:00
  010-3072880
 • Onze Partners

  Bezoek ook deze sites!

  Zadelmak Service

  Ook uw kleinere pony maken wij zadelmak!

  www.Zadelmak-Service.com

  Popschool Jam-it!

  Muzieklessen en Workshops

  www.Popschool-Jamit.nl

  Horse Limo

  Trailerverhuur en Paardentransport

  www.horse-limo.nl

  Three Steps

  Mobiele Paardenweegschaal

  www.three-steps.nl

  Manege Arnhem

  Prachtige buitenritten op de Veluwe

  www.manegearnhem.nl

×
Algemene Voorwaarden Jam-Camp 2017

Definities
1.1 Onder “deelnemer” verstaan we alle natuurlijke personen die zich hebben ingeschreven voor, en deelnemen aan, de zomerkamp genaamd “Jam-Camp! 2017”.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere ouder/vertegenwoordiger van de deelnemer.
1.3 Onder “Jam-it! wordt verstaan de nevenvestiging Popschool jam-it! van de onderneming Christiana Bohorquez kvk: 50720899
1.4 Onder “inschrijfformulier” wordt verstaan het online formulier op de website van Jam-Camp! waarin de opdrachtgever de deelnemer aanmeldt onder aanvaarding van deze voorwaarden.
Verzekeringen
2.1 Jam-it! moedigt deelnemer aan zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering
Betaling
3.1 Het bedrag voor de deelname dient binnen 60 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van Jam-it! Studios.
3.2 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om in overleg met Jam-it! een betalingsregeling te treffen. In dit geval dient het afgesproken bedrag van het eerste deel van het volledige bedrag voor de deelname inclusief 10 Euro administratiekosten binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van popschool Jam-it! Het resterende bedrag dient een maand voor aanvang van het zomerkamp in het bezit te zijn van Jam-it!
3.3 Het volledige bedrag voor de deelname en voor de eventuele stalling dient niet later dan 1 maand voor de aanvang van het kamp te zijn voldaan. Dit bedrag dient te zijn voldaan op 6 juli 2017 voor week 1 en 13 juli 2017 voor week 2.
3.4 Indien de opdrachtgever de betaling niet voor het in artikel 3.1 t/m 3.3 gestelde termijn voldoet, stuurt Jam-it! tot twee maal toe een betalingsherinnering. De opdrachtgever heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Jam-it! heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
3.5 Jam-it! verleent geen restitutie indien het kamp vroegtijdig wordt beëindigd door de deelnemer of opdrachtgever.
Annulering of vroegtijdig vertrek
4.1 Annulering dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering wordt naast de inschrijfkosten ook annuleringskosten in rekening gebracht.
4.2 a. Bij annulering binnen meer dan drie maanden voor aanvang van het kamp: 25 Euro
b. Bij annulering binnen twee tot drie maanden voor aanvang van het kamp: 150 Euro
c. Bij annulering binnen twee tot een maanden voor aanvang van het kamp: 225 Euro
d. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het kamp: 300 Euro
e. Bij annulering op de dag van aanvang van het kamp: 395 Euro
4.3 De annuleringskosten zullen het inschrijfgeld nooit overschrijden.
Overmacht
5.1 Jam-it! heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval van minder aanmeldingen dan de minimale aanmeldingen voor het voortzetten van het kamp. Jam-it! zal in dat geval het volledige bedrag terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
5.2 Jam-it! zal het in artikel 5.1 beschreven geval minstens 2 weken voor aanvang van het kamp de opdrachtgever ervan op de hoogte stellen.
Aansprakelijkheid
6.1 Jam-it! is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemer. Het wordt de deelnemers sterk op het hart gedrukt geen waardevolle spullen mee te nemen.
6.2 Beschadigingen aan het verblijf dienen door opdrachtgever vergoed te worden.
Gedrag
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van het Jam-it! ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Jam-it! hanteert.
7.2 Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan, de Jam-Camp hinder of overlast bezorgt, kan door Jam-it! van voortzetting van het ponykamp worden uitgesloten. Bij uitsluiting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
7.3 Elke vorm van alcohol, drugs, tabak en energiedrank zoals Monster en Red-Bull is niet toegestaan tijdens het kamp. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp. Bij verwijdering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Aansprakelijkheid tijdens het paardrijden
8.1 De rij-instructrice is ten opzichte van de deelnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de rij-instructrice.
8.2 De rij-instructrice is dan ten opzichte van de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de rij-instructrice, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.
 Risico acceptatie
9.1 De deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de les of buitenrit.
Bijzonderheden
10.1 Jam-it! gaat ervan uit dat een deelnemer in staat is om aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat een deelnemer wegens lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kan volgen of dat de opdrachtgever belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren heeft achtergehouden behoudt Jam-it! zich het recht voor de deelnemer onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Bij uitsluiting van verdere deelname vindt geen restitutie plaats.
10.2 De opdrachtgever is verplicht bij de aanmelding bijzonderheden van de deelnemer te melden. Denk bij bijzonderheden aan ADD/ADHD, medische bijzonderheden en medicijnen, dieeten, geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar de medewerkers van Jam-it! rekening mee moeten houden etc. Als u twijfels of de een bijzonderheid van invloed kan zijn op het kamp, neem dan contact op met Jam-it.
10.3 Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de inschrijving zijn doorgegeven maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld, kan dit uitsluiting van het kamp tot gevolg hebben. Er vindt bij uitsluiting van het kamp geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Gevonden voorwerpen
11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp 2 weken bewaard op Popschool Jam-it! Na het verstrijken van deze periode is Jam-it! gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.
Beeld- en geluidsmateriaal
12.1 Tijdens het kamp worden er foto’s, video’s en muziekopnames gemaakt ten behoeve van Jam-it! promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn, dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.