• FAQ

  Staat uw vraag hier niet tussen? U kunt ons altijd bellen 010-3072880

  Vragen m.b.t. inschrijven en betalen

  Wanneer moet ik betalen?
  Als u uw kind inschrijft voor het kamp ontvangt u binnen 3 werkdaken een factuur. Het deelnamebedrag dient u binnen 30 dagen te voldoen.

  Kan ik het bedrag in termijnen betalen?
  U kunt nadat u uw kind(eren) heeft ingeschreven voor het kamp een mail sturen naar info@popschool-jamit.nl waarin u een betalingsregeling aanvraagt. U kunt het bedrag dan in twee tot vier termijnen betalen, afhankelijk van de datum waarop u uw kind inschrijft.

  Hoe betaal ik?
  Als u het factuur ontvangen heeft kunt u het geld via internetbankieren overmaken op de rekening van Popschool Jam-it!. Wij accepteren ook Paypal betalingen. Betaalt u liever met Paypal? Neem dan contact met ons op via info@popschool-jamit.nl
   

  Overige Vragen

  Wie gaan er mee?
  Er gaan ongeveer 16 deelnemers mee op kamp en 1 begeleider op 5 deelnemers. De leiding bestaat uit vakmensen (muziek en toneel docenten, paardrij-instructrices) en mensen met een pedagogische achtergrond.
  De kinderen worden 24 uur per dag begeleid. Elk groepje van 5 kinderen krijgt een mentor toegewezen die tijdens het gehele kamp zal fungeren als hun eerste aanspreekpunt. De kampleiding is door ons zorgvuldig gescreend op hun houding, kwaliteiten, opleiding en ze zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent goed gedrag). Tevens hebben zij een trainingstraject gevolgd voor aanvang van het kamp.

   

  Waar slaapt iedereen?
  Afhankelijk van de locatie slaapt iedereen in grote slaapzalen op slaapkamers. Sommige locaties zijn voorzien van stapelbedden en soms moeten de deelnemers een eigen luchtbed e.d. meenemen. Jongens en meisjes slapen apart. Meisjes krijgen een vrouwelijke mentor en jongens een mannelijke. Ook ’s nachts is er toezicht in de slaapzalen.
   

  Is er vrije-tijd?

  Tussen het programma door zullen er genoeg vrijetijdsmomenten zijn waarin de deelnemers kunnen bepalen of ze even willen uitrusten, een boek willen lezen, hun ouders willen bellen of mee willen doen aan de spelletjes en andere sportactiviteiten.

  Mijn kind is onzeker, past dit kamp bij hem/haar?

  Het is een vol programma waarin de deelnemers eventueel druk kunnen ervaren, met name tijdens de filmopnames. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk druk wordt ervaren. Er wordt door ons niet gepushed. Wij zullen de deelnemers zoveel mogelijk coachen en aanmoedigen om mee te doen en uit hun schulp te kruipen. We houden de opdrachten laagdrempelig zodat iedereen plezier heeft in zijn/haar bijdrage aan het gezamenlijke project; de film.

   

   

  Wat voor eten wordt er geserveerd?
  Wij serveren 3 maaltijden per dag waaronder minimaal 1 warme. De maaltijden zullen lekker, gevariëerd en voedzaam zijn. Verder is er de hele dag door drinken en fruit beschikbaar.


  Wij houden rekening met allergiën, diëten, geloofsovertuigingen en wat deelnemers echt niet lekker vinden. Wij zorgen dan voor een alternatief.

  Bereikbaarheid tijdens het kamp

  Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het programma is niet toegestaan. Tussen het drukke programma door zullen er genoeg vrijetijdsmomenten zijn waarin de deelnemers kunnen bepalen of ze even willen uitrusten, een boek willen lezen, hun ouders willen bellen of mee willen doen aan de spelletjes en andere sportactiviteiten.

  Uw kind kan u dus altijd bereiken. Wilt u uw kind bereiken? Aan het begin van het kamp ontvangt u het telefoonnummer van zijn/haar mentor, ook kunt u bellen naar 010-3072880. Tijdens het kamp zijn we 24/7 bereikbaar via dit nummer. Krijgt u ons niet aan de lijn? Probeer het later nog eens of stuur een mail/Whatsapp/SMS.

  Wij zullen elke dag foto’s, filmpjes en korte verslagen uploaden zodat ouders met hun kinderen mee kunnen leven.

   

   

  Brengen & Ophalen
  Vervoer naar de locatie dient i.p. zelf geregeld te worden. Komt uw kind met het openbaar vervoer? Dan kan hij/zij in overleg met de organisatie worden opgehaald bij het dichtstbijzijnde treinstation of bushalte. Bent u niet in de gelegenheid uw kind te brengen en op te halen en is het OV geen optie? Neem dan gerust contact op met ons via mail of 010-3072880, wij helpen u hier graag bij!

   

  EHBO

  Op het kamp zijn er EHBO’ers en BHV’ers aanwezig. Bij het inschrijven geeft u aan of uw kind medicijnen gebruikt, allergieën heeft of andere bijzonderheden waar de mentoren eventueel rekening mee moeten houden. De deelnemers dienen een identiteitskaart en zorgpas bij zich te hebben. In geval van nood zullen wij de noodzakelijke acties ondernemen en de ouders hier meteen van op de hoogte stellen.

  Heeft u vragen? Bel ons dan gerust tussen 9:00 en 20:00 op 010-3072880.

  Wij zullen dan de tijd nemen al uw vragen te beantwoorden en staan ook open voor persoonlijke ontmoetingen.

×
Algemene Voorwaarden Jam-Camp 2017

Definities
1.1 Onder “deelnemer” verstaan we alle natuurlijke personen die zich hebben ingeschreven voor, en deelnemen aan, de zomerkamp genaamd “Jam-Camp! 2017”.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere ouder/vertegenwoordiger van de deelnemer.
1.3 Onder “Jam-it! wordt verstaan de nevenvestiging Popschool jam-it! van de onderneming Christiana Bohorquez kvk: 50720899
1.4 Onder “inschrijfformulier” wordt verstaan het online formulier op de website van Jam-Camp! waarin de opdrachtgever de deelnemer aanmeldt onder aanvaarding van deze voorwaarden.
Verzekeringen
2.1 Jam-it! moedigt deelnemer aan zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering
Betaling
3.1 Het bedrag voor de deelname dient binnen 60 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van Jam-it! Studios.
3.2 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om in overleg met Jam-it! een betalingsregeling te treffen. In dit geval dient het afgesproken bedrag van het eerste deel van het volledige bedrag voor de deelname inclusief 10 Euro administratiekosten binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van popschool Jam-it! Het resterende bedrag dient een maand voor aanvang van het zomerkamp in het bezit te zijn van Jam-it!
3.3 Het volledige bedrag voor de deelname en voor de eventuele stalling dient niet later dan 1 maand voor de aanvang van het kamp te zijn voldaan. Dit bedrag dient te zijn voldaan op 6 juli 2017 voor week 1 en 13 juli 2017 voor week 2.
3.4 Indien de opdrachtgever de betaling niet voor het in artikel 3.1 t/m 3.3 gestelde termijn voldoet, stuurt Jam-it! tot twee maal toe een betalingsherinnering. De opdrachtgever heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Jam-it! heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
3.5 Jam-it! verleent geen restitutie indien het kamp vroegtijdig wordt beëindigd door de deelnemer of opdrachtgever.
Annulering of vroegtijdig vertrek
4.1 Annulering dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering wordt naast de inschrijfkosten ook annuleringskosten in rekening gebracht.
4.2 a. Bij annulering binnen meer dan drie maanden voor aanvang van het kamp: 25 Euro
b. Bij annulering binnen twee tot drie maanden voor aanvang van het kamp: 150 Euro
c. Bij annulering binnen twee tot een maanden voor aanvang van het kamp: 225 Euro
d. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het kamp: 300 Euro
e. Bij annulering op de dag van aanvang van het kamp: 395 Euro
4.3 De annuleringskosten zullen het inschrijfgeld nooit overschrijden.
Overmacht
5.1 Jam-it! heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval van minder aanmeldingen dan de minimale aanmeldingen voor het voortzetten van het kamp. Jam-it! zal in dat geval het volledige bedrag terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
5.2 Jam-it! zal het in artikel 5.1 beschreven geval minstens 2 weken voor aanvang van het kamp de opdrachtgever ervan op de hoogte stellen.
Aansprakelijkheid
6.1 Jam-it! is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemer. Het wordt de deelnemers sterk op het hart gedrukt geen waardevolle spullen mee te nemen.
6.2 Beschadigingen aan het verblijf dienen door opdrachtgever vergoed te worden.
Gedrag
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van het Jam-it! ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Jam-it! hanteert.
7.2 Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan, de Jam-Camp hinder of overlast bezorgt, kan door Jam-it! van voortzetting van het ponykamp worden uitgesloten. Bij uitsluiting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
7.3 Elke vorm van alcohol, drugs, tabak en energiedrank zoals Monster en Red-Bull is niet toegestaan tijdens het kamp. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp. Bij verwijdering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Aansprakelijkheid tijdens het paardrijden
8.1 De rij-instructrice is ten opzichte van de deelnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de rij-instructrice.
8.2 De rij-instructrice is dan ten opzichte van de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de rij-instructrice, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.
 Risico acceptatie
9.1 De deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de les of buitenrit.
Bijzonderheden
10.1 Jam-it! gaat ervan uit dat een deelnemer in staat is om aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat een deelnemer wegens lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kan volgen of dat de opdrachtgever belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren heeft achtergehouden behoudt Jam-it! zich het recht voor de deelnemer onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Bij uitsluiting van verdere deelname vindt geen restitutie plaats.
10.2 De opdrachtgever is verplicht bij de aanmelding bijzonderheden van de deelnemer te melden. Denk bij bijzonderheden aan ADD/ADHD, medische bijzonderheden en medicijnen, dieeten, geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar de medewerkers van Jam-it! rekening mee moeten houden etc. Als u twijfels of de een bijzonderheid van invloed kan zijn op het kamp, neem dan contact op met Jam-it.
10.3 Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de inschrijving zijn doorgegeven maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld, kan dit uitsluiting van het kamp tot gevolg hebben. Er vindt bij uitsluiting van het kamp geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Gevonden voorwerpen
11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp 2 weken bewaard op Popschool Jam-it! Na het verstrijken van deze periode is Jam-it! gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.
Beeld- en geluidsmateriaal
12.1 Tijdens het kamp worden er foto’s, video’s en muziekopnames gemaakt ten behoeve van Jam-it! promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn, dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.
×
Privacy Policy
Privacy policy voor Jam-it! Studios, eigenaar van www.jamitstudios.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.jamitstudios.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.jamitstudios.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Jam-it! Studios en specifiek www.jamitstudios.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@jamitstudios.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.jamitstudios.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, krijg meer informatie.

5) Gebruik van cookies

www.jamitstudios.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.