• Blijf op de Hoogte!

  Blijf op de hoogte van onze stageplekken, vacatures en meer en scroll omlaag om ons huidige aanbod te bekijken!

 • Vacatures & Stages

  Een leuke tijd hebben met een gezellige team voelt niet als werk...

  Kamp Begeleiding

  Kom jij ons team versterken?

  Een kamp organiseren is niet altijd even makkelijk - Al helemaal als beginnend bedrijf. In 2018 gaan wij voor de derde keer aan de bak met Jam-Camp! We hebben van de afgelopen twee jaren veel geleerd, alweer het een en ander aangepast, en zijn toe aan nieuwe teamleden.

  Wat je van ons kan verwachten:
  - Een leuke tijd met een gezellige team

  - Je verblijft op het kamp en krijgt lekkere maaltijden

  - Je krijgt een gratis trainingsweekend/dag
  - Vergoeding op basis van leeftijd en ervaring met doorgroei mogelijkheid

  (Nooit lager dan €​200 per 5 dagen, met doorgroeimogelijkheid)

  - Meer werk naarmate wij als bedrijf groeien

  Wat er van je verwacht wordt:
  Vooraf aan het kamp:
  - Je stelt je 1x in het jaar beschikbaar voor een trainingsweekend (of dag)
  - Je denkt mee bij het maken van het programma en bij het organiseren van de activiteiten en bij het promoten van de kampweken

   

  Tijdens het kamp:

  - Je begeleidt de deelnemers bij de aktiviteiten, bij het verzorgen van de pony's en helpt bij het op- en afzadelen en bij de lessen en buitenritten
  - Je bent gezellig, spontaan, creatief en kan makkelijk schakelen en improviseren als een situatie even tegenvalt


  Eisen:
  -Je bent minimaal 21 jaar

  - bent een echte teamplayer die een klein bedrijfje wil zien groeien​
  - kan zelfstandig paardrijden en een beetje springen zodat je eventueel buitenritten kan begeleiden
  - Hebt enige ervaring met het werken met kinderen en tieners, maakt verantwoordelijke beslissingen en staat open voor extra training.

   

  Het is een pre maar absoluut geen must als je...
  - Bevoegd bent om paardrijles te geven (meteen verhoogde vergoeding)
  - Je EHBO of BHV hebt
  - Kan fotograferen (En dus in het bezit bent van een camera)
  - (Goed)Kan filmen (En dus in het bezit bent van een camera) (Meteen verhoogde vergoeding)

  - Zingt of een muziekinstrument bespeelt

  - Ervaring hebt met acteren  Interesse? Stuur jouw CV + motivatie naar info@jamitstudios.nl

   

  Junior Begeleiding

  Werk jij graag met jongeren en kinderen en ben je in voor een leuke tijd?

  Wat je van ons kan verwachten:
  - Een leuke tijd met een gezellige team

  - Je komt kosteloos meer naar het kamp
  - Gaat lekker mee op buitenrit

  - Je mag vooraf aan het kamp gratis meedoen aan het trainingsweekend/dag ​(staat leuk op jouw CV!)

  - Jouw eigen paard of pony mag mee


  Wat er van je verwacht wordt:
  - Je helpt bij het verzorgen van de paarden en pony's en bij het op en afzadelen en de lessen
  - Je begeleidt de kinderen tijdens spelletjes en andere aktiviteiten

  - Je gaat mee op buitenrit als begeleiding


  Eisen:

  -Je bent minimaal 17 jaar (afhankelijk van leeftijdscategorie v/h kamp)
  - Je bent gezellig, spontaan, creatief en kan makkelijk schakelen en improviseren als een situatie even tegenvalt

  - je kan verantwoordelijke beslissingen maken waar nodig

  - spreekt vloeiend nederlands
  - kan zelfstandig paardrijden en een beetje springen

   

   

  Het is een pre maar absoluut geen must als je...
  - Je EHBO of BHV hebt
  - Kan fotograferen (En dus in het bezit bent van een camera)
  - (Goed)Kan filmen (En dus in het bezit bent van een camera)

  - Zingt of een muziekinstrument bespeelt

  - Ervaring hebt met acteren  Interesse? Stuur jouw CV + motivatie naar info@jamitstudios.nl

  Stage: Cameraman (-vrouw)

  Op zoek naar een leuke stage voor jouw filmacademie opleiding?

  Wat je van ons kan verwachten:
  - Markconforme stagevergoeding
  - Een leuke tijd met een gezellige team

  - Eventueel gratis verblijf en consumptie

  - Je mag vooraf aan het kamp gratis meedoen aan het trainingsweekend/dag ​(staat leuk op jouw CV!)

  Wat er van je verwacht wordt:
  Tijdens het kamp maken werken we aan een mooi project. Dit kan een videoclip zijn of een musical, een film of misschien wel iets heel anders. Dit alles moet natuurlijk netjes op beeld zodat de kinderen er nog lang van kunnen nagenieten en jij weer iets nieuws hebt voor jouw portfolio


  Eisen:
  - Je bent in het bezit van eigen apparatuur (Vergelijkbare kwaliteit als filmpjes van voorgaande jaren)
  - Je bent gezellig, spontaan, creatief en kan makkelijk schakelen en improviseren als een situatie even tegenvalt

  - je spreekt vloeiend nederlands of engels
  - Je bent de laatste 2 dagen van het kampweek beschikbaar

   

  Je kunt ervoor kiezen de beelden aan ons mee te geven zodat wij het filmpje zelf editten, maar je kunt het ook zelf editten.

  Uitpakken met licht + geluidsteam mag - maar is geen eis.  Interesse? Stuur jouw CV + motivatie naar info@jamitstudios.nl

×
Algemene Voorwaarden Jam-Camp 2019

Definities
1.1 Onder “deelnemer” verstaan we alle natuurlijke personen die zich hebben ingeschreven voor, en deelnemen aan, de zomerkamp genaamd “Jam-Camp! 2019”.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere ouder/vertegenwoordiger van de deelnemer.
1.3 Onder “Jam-it!" wordt verstaan de onderneming Jam-it! Studios te Rotterdam met kvk: 50720899
1.4 Onder “inschrijfformulier” wordt verstaan het online formulier op de website van Jam-Camp! waarin de opdrachtgever de deelnemer aanmeldt onder aanvaarding van deze voorwaarden.
Verzekeringen
2.1 Jam-it! moedigt deelnemer aan zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering
Betaling
3.1 Het bedrag voor de deelname dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van Jam-it! Studios.
3.2 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om in overleg met Jam-it! een betalingsregeling te treffen. In dit geval dient het afgesproken bedrag van het eerste deel van het volledige bedrag voor de deelname inclusief 10 Euro administratiekosten binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van popschool Jam-it! Het resterende bedrag dient op 1 juli 2019 in het bezit te zijn van Jam-it!
3.3 Het volledige bedrag voor de deelname dient niet later dan 1 maand voor de aanvang van het kamp te zijn voldaan. Dit bedrag dient te zijn voldaan op 1 juli 2019
3.4 Indien de opdrachtgever de betaling niet voor het in artikel 3.1 t/m 3.3 gestelde termijn voldoet, stuurt Jam-it! tot twee maal toe een betalingsherinnering. De opdrachtgever heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Jam-it! heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
3.5 Jam-it! verleent geen restitutie indien het kamp vroegtijdig wordt beëindigd door de deelnemer of opdrachtgever.

Annulering of vroegtijdig vertrek
4.1 Annulering dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering wordt naast de inschrijfkosten ook annuleringskosten in rekening gebracht.
4.2 a. Bij annulering van meer dan drie maanden voor aanvang van het kamp: 25 Euro
b. Bij annulering binnen twee tot drie maanden voor aanvang van het kamp: 100 Euro
c. Bij annulering binnen een tot twee maanden voor aanvang van het kamp: 150 Euro
d. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het kamp: 200 Euro
e. Bij annulering op de dag van aanvang van het kamp: 295 Euro
4.3 De annuleringskosten zullen het inschrijfgeld nooit overschrijden.
Overmacht
5.1 Jam-it! heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval van minder aanmeldingen dan de minimale aanmeldingen voor het voortzetten van het kamp. Jam-it! zal in dat geval het volledige bedrag terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
5.2 Jam-it! zal het in artikel 5.1 beschreven geval minstens 2 weken voor aanvang van het kamp de opdrachtgever ervan op de hoogte stellen.

Aansprakelijkheid
6.1 Jam-it! is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemer. Het wordt de deelnemers sterk op het hart gedrukt geen waardevolle spullen mee te nemen.
6.2 Beschadigingen aan het verblijf dienen door opdrachtgever vergoed te worden.

Gedrag
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van het Jam-it! ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Jam-it! hanteert.
7.2 Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan, de Jam-Camp hinder of overlast bezorgt, kan door Jam-it! van voortzetting van het kamp worden uitgesloten. Bij uitsluiting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
7.3 Elke vorm van alcohol, drugs, tabak en energiedrank zoals Monster en Red-Bull is niet toegestaan tijdens het kamp. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp. Bij verwijdering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Aansprakelijkheid tijdens het paardrijden
8.1 De rij-instructrice is ten opzichte van de deelnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de rij-instructrice.
8.2 De rij-instructrice is dan ten opzichte van de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de rij-instructrice, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.
 Risico acceptatie
9.1 De deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de les of buitenrit.

Bijzonderheden
10.1 Jam-it! gaat ervan uit dat een deelnemer in staat is om aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat een deelnemer wegens lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kan volgen of dat de opdrachtgever belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren heeft achtergehouden behoudt Jam-it! zich het recht voor de deelnemer onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Bij uitsluiting van verdere deelname vindt geen restitutie plaats.
10.2 De opdrachtgever is verplicht bij de aanmelding bijzonderheden van de deelnemer te melden. Denk bij bijzonderheden aan lichamelijke of geestelijke beperkingen, ADD/ADHD, medische bijzonderheden en medicijnen, dieeten, geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar de medewerkers van Jam-it! rekening mee moeten houden etc. Als u twijfelt of de een bijzonderheid van invloed kan zijn op het kamp, neem dan contact op met Jam-it.
10.3 Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de inschrijving zijn doorgegeven maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld, kan dit uitsluiting van het kamp tot gevolg hebben. Er vindt bij uitsluiting van het kamp geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Gevonden voorwerpen
11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp 2 weken bewaard op Popschool Jam-it! Na het verstrijken van deze periode is Jam-it! gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Beeld- en geluidsmateriaal
12.1 Tijdens het kamp worden er foto’s, video’s en muziekopnames gemaakt ten behoeve van Jam-it! promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn, dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.
×
Privacy Policy
Privacy policy voor Jam-it! Studios, eigenaar van www.jamitstudios.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.jamitstudios.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.jamitstudios.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Jam-it! Studios en specifiek www.jamitstudios.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@jamitstudios.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.jamitstudios.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, krijg meer informatie.

5) Gebruik van cookies

www.jamitstudios.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.