• Zomerkamp op de Veluwe

  De Uniekste Zomerkampen van Nederland!

 • Jam-Camp! 2018

  Reserveer jouw plek alvast geheel vrijblijvend voor volgend jaar!

  Jam-Camp!

  Jij bent hier omdat je lef hebt, tussen de 10 en 16 jaar oud bent, van paarden houdt, niet bang bent om voor de camera stunts uit te voeren en misschien zelfs al acteerervaring hebt of zo muzikaal bent dat je in onze mobiele studio komt zingen!

   

  Jam-Camp! is een unieke combinatie tussen een ruiterkamp, en muziek/film-kamp en jij bepaalt zelf waar jij het meeste aan wil werken. Ga je hard werken aan jouw rijkunsten? Wil je meer camera-ervaring opdoen? Of wil je werken aan jouw kunsten in de muziekstudio?


  Misschien heb je het allemaal nog nooit gedaan maar lijkt het je supergaaf om het in een week allemaal te hebben uitgeprobeerd!

  Laat het maar aan de Jam-Camp! crew over om het voor elkaar te krijgen!

  Tijdens het kamp krijg je een verzorgpaard of pony waar je elke dag op mag rijden in de dressuurlessen, springlessen en we gaan natuurlijk ook mooie buitenritten maken op de Veluwe!


  En dat doe je de rest van de tijd? Lekker tijd besteden met jouw verzorgpaard, zoveel mogelijk leren over paarden? Of doe je mee aan onze muziek en acteer workshops?

  Samen werken we met z'n allen aan een mooi eindproject. (Een film, of een videoclip of misschien wel iets heel anders!) Weet je al wat jij gaat doen? Stunts? Acteren met paarden? Muziek maken?

   

  Zomerkamp op de Veluwe

  Dit jaar gaan we naar de prachtige Veluwe met z'n allen.

  Met elke dag paardrijden; buitenritten, springen, voltige, muziek en film workshops en meer kunnen we met zekerheid zeggen dat wij een gloednieuw programma hebben gemaakt voor deze zomer!

  Voor wie?
  Leeftijden 10 t/m 16 jaar

  Rijervaring is vereist voor spring-onderdelen.

  Beginners worden tijdens het kamp bijgespijkerd.

  Ben je nog geen 10 jaar maar kun je goed rijden? Neem dan contact met ons op!

   

  Data & Locatie
  Week 1: 30 jul tot 4 aug

  Week 2: 6 tot 11 aug
   

  Manege Arnhem
  Houtzagersweg 11
  3775 KH Kootwijk

  Tarieven

  Deelname: 395,-
  Je kunt je eigen paard meenemen, of je krijgt van ons een leenpaard of pony.


  Over de accommodatie:
  Manege Arnhem is ontzettend mooi gelegen op de veluwe; mooiere buitenritten kun je niet willen in Nederland.
  Er is een bak en springmateriaal aanwezig en genoeg slaapplaatsen!
   

  Wij houden Jam-Camp! graag intiem en nemen daarom tussen de 8 en 15 deelnemers aan per kampweek. Zo krijgt iedereen genoeg aandacht, goede coaching en kunnen we een mooie film maken!

  Bekijk onderstaande links voor een impressie van Jam-Camp!

  Wij vertellen jou graag alles over Jam-Camp!

   

  Bel ons: 010-3072880
  E-mail: info@jamitstudios.nl

  Klik hier voor de meeneemlijst 2018
   

   


   

 • Ons Doel

  Wij willen jongeren graag stimuleren hun skills en talenten verder te ontwikkelen, om nieuwe dingen uit te proberen en zo misschien wel hun verborgen talent te ontdekken. Tijdens het kamp werken we met z’n allen aan 1 einddoel: en echte film! Deelnemers bepalen zelf wat hun aandeel hierin is. Acteren, filmmuziek maken, stunts, het script schrijven, het kan allemaal!

  Muziek

  Ben jij ook zo gek op zingen of speel je een instrument?
  Op Jam-Camp! doen we veel met muziek. Denk dan aan jammen bij het kampvuur, songs opnemen in onze mobiele studio en het maken van een videoclip.
   

  Vind je het leuk om eens een instrument te leren bespelen? Ook daar kun je mee aan de slag op de keyboards en gitaren die tijdens het kamp beschikbaar zijn.
  Ook komt er welleens een geheime gastartiest mee jammen bij het kampvuur!

   

  Paardrijden

  Natuurlijk gaan we tijdens Jam-Camp! heel veel paardrijden. Een of twee keer per dag zullen er bijvoorbeeld lessen, buitenritten en estafette gehouden worden. Iedereen krijgt les op eigen niveau. Verder hebben wij ook een jockey cursus, voltige workshop en een workshop vrijheidsdressuur en meer!

   

  Kan je nog niet rijden, maar lijkt dit je erg leuk om te leren? Tijdens 1 week Jam-Camp! kun je al snel beter leren rijden dan een halfjaar op een manege!

  Wij gebruiken goed opgevoede paarden en pony's die geschikt zijn voor alle niveaus. Deze paarden en pony's leren onze beginners de basis van het paardrijden en lopen net zo dapper mee in een gevorderde springles!

   

  Acteren

  Elk jaar werken we tijdens Jam-Camp! toe naar het maken van een film. Jij bepaalt zelf hoe je jouw steentje hieraan bijdraagt. Wil je acteren, zingen of stunts doen? Of werk je liever achter de schermen bij het maken van de script, en het muziek? Het kan allemaal!

  Geen twee kampen zijn hetzelfde en dus ook het maken van de film wordt elk jaar op een andere manier aangepakt. Jam-Camp! wordt dus nooit saai!

  Op het kamp zijn Lesley Geusebroek (acteercoach, en musical docente) en stagiares van o.a. de filmacademie aanwezig om samen met jullie keer op keer weer iets tofs in elkaar te steken.

×
Algemene Voorwaarden Jam-Camp 2017

Definities
1.1 Onder “deelnemer” verstaan we alle natuurlijke personen die zich hebben ingeschreven voor, en deelnemen aan, de zomerkamp genaamd “Jam-Camp! 2017”.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere ouder/vertegenwoordiger van de deelnemer.
1.3 Onder “Jam-it! wordt verstaan de nevenvestiging Popschool jam-it! van de onderneming Christiana Bohorquez kvk: 50720899
1.4 Onder “inschrijfformulier” wordt verstaan het online formulier op de website van Jam-Camp! waarin de opdrachtgever de deelnemer aanmeldt onder aanvaarding van deze voorwaarden.
Verzekeringen
2.1 Jam-it! moedigt deelnemer aan zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering
Betaling
3.1 Het bedrag voor de deelname dient binnen 60 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van Jam-it! Studios.
3.2 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om in overleg met Jam-it! een betalingsregeling te treffen. In dit geval dient het afgesproken bedrag van het eerste deel van het volledige bedrag voor de deelname inclusief 10 Euro administratiekosten binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van popschool Jam-it! Het resterende bedrag dient een maand voor aanvang van het zomerkamp in het bezit te zijn van Jam-it!
3.3 Het volledige bedrag voor de deelname en voor de eventuele stalling dient niet later dan 1 maand voor de aanvang van het kamp te zijn voldaan. Dit bedrag dient te zijn voldaan op 6 juli 2017 voor week 1 en 13 juli 2017 voor week 2.
3.4 Indien de opdrachtgever de betaling niet voor het in artikel 3.1 t/m 3.3 gestelde termijn voldoet, stuurt Jam-it! tot twee maal toe een betalingsherinnering. De opdrachtgever heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Jam-it! heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
3.5 Jam-it! verleent geen restitutie indien het kamp vroegtijdig wordt beëindigd door de deelnemer of opdrachtgever.
Annulering of vroegtijdig vertrek
4.1 Annulering dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering wordt naast de inschrijfkosten ook annuleringskosten in rekening gebracht.
4.2 a. Bij annulering binnen meer dan drie maanden voor aanvang van het kamp: 25 Euro
b. Bij annulering binnen twee tot drie maanden voor aanvang van het kamp: 150 Euro
c. Bij annulering binnen twee tot een maanden voor aanvang van het kamp: 225 Euro
d. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het kamp: 300 Euro
e. Bij annulering op de dag van aanvang van het kamp: 395 Euro
4.3 De annuleringskosten zullen het inschrijfgeld nooit overschrijden.
Overmacht
5.1 Jam-it! heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval van minder aanmeldingen dan de minimale aanmeldingen voor het voortzetten van het kamp. Jam-it! zal in dat geval het volledige bedrag terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
5.2 Jam-it! zal het in artikel 5.1 beschreven geval minstens 2 weken voor aanvang van het kamp de opdrachtgever ervan op de hoogte stellen.
Aansprakelijkheid
6.1 Jam-it! is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemer. Het wordt de deelnemers sterk op het hart gedrukt geen waardevolle spullen mee te nemen.
6.2 Beschadigingen aan het verblijf dienen door opdrachtgever vergoed te worden.
Gedrag
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van het Jam-it! ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Jam-it! hanteert.
7.2 Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan, de Jam-Camp hinder of overlast bezorgt, kan door Jam-it! van voortzetting van het ponykamp worden uitgesloten. Bij uitsluiting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
7.3 Elke vorm van alcohol, drugs, tabak en energiedrank zoals Monster en Red-Bull is niet toegestaan tijdens het kamp. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp. Bij verwijdering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Aansprakelijkheid tijdens het paardrijden
8.1 De rij-instructrice is ten opzichte van de deelnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de rij-instructrice.
8.2 De rij-instructrice is dan ten opzichte van de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de rij-instructrice, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.
 Risico acceptatie
9.1 De deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de les of buitenrit.
Bijzonderheden
10.1 Jam-it! gaat ervan uit dat een deelnemer in staat is om aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat een deelnemer wegens lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kan volgen of dat de opdrachtgever belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren heeft achtergehouden behoudt Jam-it! zich het recht voor de deelnemer onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Bij uitsluiting van verdere deelname vindt geen restitutie plaats.
10.2 De opdrachtgever is verplicht bij de aanmelding bijzonderheden van de deelnemer te melden. Denk bij bijzonderheden aan ADD/ADHD, medische bijzonderheden en medicijnen, dieeten, geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar de medewerkers van Jam-it! rekening mee moeten houden etc. Als u twijfels of de een bijzonderheid van invloed kan zijn op het kamp, neem dan contact op met Jam-it.
10.3 Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de inschrijving zijn doorgegeven maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld, kan dit uitsluiting van het kamp tot gevolg hebben. Er vindt bij uitsluiting van het kamp geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Gevonden voorwerpen
11.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp 2 weken bewaard op Popschool Jam-it! Na het verstrijken van deze periode is Jam-it! gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.
Beeld- en geluidsmateriaal
12.1 Tijdens het kamp worden er foto’s, video’s en muziekopnames gemaakt ten behoeve van Jam-it! promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn, dan dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.
×
Privacy Policy
Privacy policy voor Jam-it! Studios, eigenaar van www.jamitstudios.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.jamitstudios.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.jamitstudios.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Jam-it! Studios en specifiek www.jamitstudios.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@jamitstudios.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.jamitstudios.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, krijg meer informatie.

5) Gebruik van cookies

www.jamitstudios.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.